Reklamacje

Uszkodzenia/zaginięcia i inne sprawy dotyczące drogi przesyłki należy zgłaszać do operatora przesyłki.

W takim wypadku należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie firmy kurierskiej.

Aby to zrobić, należy wejść na odpowiednią stronę:

W przypadku Inpost kurier:

https://inpost.pl/reklamacje/przesylka-nadana-do-domu

W przypadku Inpost Paczkomat:

https://inpost.pl/reklamacje/przesylka-nadana-do-paczkomatu

W przypadku DPD i DPD Pickup:

https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/zloz-reklamacje/

W przypadku Orlen Paczka (dawniej paczka w ruchu):

https://www.orlenpaczka.pl/reklamacje/

We wszystkich przypadkach należy w polu zgłaszający reklamacje wybrać nadawcę lub odbiorcę i podać swoje dane.


Dla Państwa wygody wprowadziliśmy możliwość złożenia reklamacji przez naszą stronę. Po zalogowaniu się na swoje konto należy kliknąć w panelu po lewej stronie „Reklamacje”, znajdą tam Państwo przycisk „Złóż reklamację”. Następnie należy wybrać rodzaj reklamacji oraz podać roszczenie i uzasadnienie reklamacji w opisie. Reklamacje związane z realizacją usługi transportowej rozpatrywane są przez Przewoźnika. Sprawę zgłosimy do przewoźnika, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie.

Wymagane dokumenty:
opis reklamacji,
skan raportu szkody (jeżeli został spisany),
numer przesyłki,
skan dokumentu potwierdzającego wartość wysyłanego towaru (faktura, paragon, umowa kupna/sprzedaży, itp.),
skan zdjęć (opcjonalnie).


1. Nieterminowe doręczenie.
Klient ma 14 dni na zgłoszenie WysylajTaniej.pl. W celu złożenia reklamacji należy zalogować się do swojego konta a następnie wejść w zakładkę "Reklamacje".


2. Uszkodzenie/ubytek/zagubienie przesyłki:

Uszkodzenie jawne - widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody (jeśli nie spisał należy niezwłocznie zgłosić to do Przewoźnika).


Uszkodzenie niejawne - niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki, do WysylajTaniej.pl więc uszkodzenie powinno być zgłoszone w terminie 5 dni poprzez zakładkę "Reklamacje". Należy wpisać numer listu przewozowego, zawartość i wartość przesyłki. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.


Ważne informacje

Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego liczy się od momentu potwierdzenia przez przewoźnika przyjęcia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów lub jeśli takie potwierdzenie nie zostanie przesłane od daty przekazania dokumentów do Partnera.
Przekazanie dokumentacji reklamacyjnej przez pracownika serwisu WysylajTaniej.pl nie wyklucza konieczności jej uzupełnienia przez użytkownika serwisu w późniejszym terminie. Przewoźnik ma prawo wezwać podmiot składający reklamację do uzupełnienia braków formalnych.
Protokół szkody powinien zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki. Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji.
Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.
W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części reklamujący może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.
Nasi patnerzy