Dokumentacja API

Link do dokumentacji

Token należy wygenerować w zakładce Dane Konta

Przykłady:

Pobranie i wyświetlenie możliwych błędów, dostępnych kurierów oraz usług dodatkowych:

$token = "1f...32";
$urls = [
  "errors" => "https://www.wysylajtaniej.pl/api/v1/service/errors",
  "couriers" => "https://www.wysylajtaniej.pl/api/v1/service/couriers",
  "services" => "https://www.wysylajtaniej.pl/api/v1/service/services",
];

function showData($name, $url, $token)
{
  echo "=====================================\n";
  echo "".$name."\n";
  echo "=====================================\n";
  $curl = curl_init();

  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 30,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
    CURLOPT_POSTFIELDS => "",
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded",
      "X-AUTH-TOKEN: $token",
      "cache-control: no-cache"
    ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  $err = curl_error($curl);

  curl_close($curl);

  if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
  } else {
    var_dump(json_decode($response, true));
  }
}


foreach ($urls as $name => $url) {
  showData($name, $url, $token);
}
      

Wyszukiwanie punktów paczkomatów i punktów nadania/odbioru paczki:

$token = "1f...32";
$query = "Warszawa, Grzybowska 110";

$urlize = urlencode($query);
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_URL => "https://www.wysylajtaniej.pl/api/v1/parcel/search/?query=$urlize",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_POSTFIELDS => "",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded",
    "X-AUTH-TOKEN: $token",
    "cache-control: no-cache"
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  var_dump(json_decode($response, true));
}
      

Walidacja przesyłki lub dodanie paczki do koszyka:

$token = "1f...32";

/**
 * Paczka niestandardowa InPost z usługą odbioru paczki przez kuriera z domu i opisem paczki
 */
$data1 = [
  'Order' => [
    'courier' => 'InPost',
    'sender' => [
      'name' => 'Imię',
      'surname' => 'Nazwisko',
      'street' => 'Opolska',
      'email' => 'example@example.com',
      'phoneNumber' => '+48123123123',
      'city' => 'Gdańsk',
      'postCode' => '80-396',
      'building' => '1',
      'local' => '12',
    ],
    'receiver' => [
      'name' => 'Imię',
      'surname' => 'Nazwisko',
      'street' => 'Opolska',
      'email' => 'example@example.com',
      'phoneNumber' => '+48123123123',
      'city' => 'Gdańsk',
      'postCode' => '80-396',
      'building' => '1',
      'local' => '12',
    ],
    'services' => [
      [
        'slug' => 'NST',
      ], [
        'slug' => 'PICK_UP',
        'values' => [
          'DATE_RANGE' => '2018-12-24 11:00 - 16:15',
        ],
      ], [
        'slug' => 'DESCRIPTION',
        'values' => [
          'DESCRIPTION' => 'OPIS PACZKI',
        ],
      ],
    ],
    'packages' => [
      [
        'width' => 11,
        'height' => 1,
        'length' => 3,
        'weight' => 1,
        'shape' => [
          'slug' => 'WHEELS',
        ],
      ],
    ],
  ],
];

/**
 * Nadanie paczki przez przewoźnika 'Orlen Paczka'
 */
$data2 = [
  'Order' => [
    'courier' => 'PWR',
    'parcel' => [
      'senderPoint' => 'BD-106161-40-28',
      'receiverPoint' => 'BD-112680-11-08',
    ],
    'sender' => [
      'name' => 'Imię',
      'surname' => 'Nazwisko',
      'street' => 'Opolska',
      'email' => 'example@example.com',
      'phoneNumber' => '+48123123123',
      'city' => 'Gdańsk',
      'postCode' => '80-396',
      'building' => '1',
      'local' => '12',
    ],
    'receiver' => [
      'name' => 'Imię',
      'surname' => 'Nazwisko',
      'street' => 'Opolska',
      'email' => 'example@example.com',
      'phoneNumber' => '+48123123123',
      'city' => 'Gdańsk',
      'postCode' => '80-396',
      'building' => '1',
      'local' => '12',
    ],
    'services' => [
      [
        'slug' => 'DESCRIPTION',
        'values' => [
          'DESCRIPTION' => 'Opis paczki',
        ],
      ],
    ],
    'packages' => [
      [
        'width' => 12,
        'height' => 2,
        'length' => 4,
        'weight' => 1,
        'shape' => [
          'slug' => 'BOX',
        ],
      ],
    ],
  ],
];

$data_json = json_encode($data1);

$curl = curl_init();

/**
 * Walidacja przesyłki
 */
$urlValidate = "https://www.wysylajtaniej.pl/api/v1/order/validate";

/**
 * Dodanie przesyłki do koszyka
 */
$urlAdd = "https://www.wysylajtaniej.pl/api/v1/order/add";

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_URL => $urlValidate,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS => $data_json,
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Content-Type: application/json",
    "X-AUTH-TOKEN: $token",
    "cache-control: no-cache"
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  var_dump(json_decode($response, true));
}
      

Walidacja lub dodanie paczki do koszyka z usługą uzupełnienia danych przez odbiorcę:

$token = "1f...32";

$data = [
  'Order' => [
    'courier' => 'InPost',
    'sender' => [
      'name' => 'Imię',
      'surname' => 'Nazwisko',
      'street' => 'Opolska',
      'email' => 'example@example.com',
      'phoneNumber' => '+48123123123',
      'city' => 'Gdańsk',
      'postCode' => '80-396',
      'building' => '1',
      'local' => '12',
    ],
    'receiver' => [
      'email' => 'example@example.com',
      'phoneNumber' => '+48123123123',
      "noData" => true,
    ],
    'services' => [
      [
        'slug' => 'NST',
      ], [
        'slug' => 'PICK_UP',
        'values' => [
          'DATE_RANGE' => '2018-12-24 11:00 - 16:15',
        ],
      ], [
        'slug' => 'DESCRIPTION',
        'values' => [
          'DESCRIPTION' => 'OPIS PACZKI',
        ],
      ],
    ],
    'packages' => [
      [
        'width' => 11,
        'height' => 1,
        'length' => 3,
        'weight' => 1,
        'shape' => [
          'slug' => 'BOX',
        ],
      ],
    ],
  ],
];


$data_json = json_encode($data);

$curl = curl_init();

/**
 * Walidacja przesyłki
 */
$urlValidate = "https://www.wysylajtaniej.pl/api/v1/order/validate";

/**
 * Dodanie przesyłki do koszyka
 */
$urlAdd = "https://www.wysylajtaniej.pl/api/v1/order/add";

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_URL => $urlValidate,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS => $data_json,
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Content-Type: application/json",
    "X-AUTH-TOKEN: $token",
    "cache-control: no-cache"
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  var_dump(json_decode($response, true));
}
      

Przykład dodwania paczki niestandardowej Inpost kurier do koszyka z usługą zamów kuriera

$token = "1f...32";


        /**
       * Paczka niestandardowa InPost z usługą odbioru paczki przez kuriera z domu i opisem paczki
       */
      $data1 = [
        'Order' => [
          'courier' => 'InPost',
          'sender' => [
            'name' => 'Imię',
            'surname' => 'Nazwisko',
            'street' => 'Opolska',
            'email' => 'example@example.com',
            'phoneNumber' => '+48123123123',
            'city' => 'Gdańsk',
            'postCode' => '80-396',
            'building' => '1',
            'local' => '12',
          ],
          'receiver' => [
            'name' => 'Imię',
            'surname' => 'Nazwisko',
            'street' => 'Opolska',
            'email' => 'example@example.com',
            'phoneNumber' => '+48123123123',
            'city' => 'Gdańsk',
            'postCode' => '80-396',
            'building' => '1',
            'local' => '12',
          ],
          'services' => [
            [
              'slug' => 'NST',
            ], [
              'slug' => 'PICK_UP',
              'values' => [
                'DATE_RANGE' => '2019-12-24 11:00 - 16:15',
              ],
            ], [
              'slug' => 'DESCRIPTION',
              'values' => [
                'DESCRIPTION' => 'OPIS PACZKI',
              ],
            ],
          ],
          'packages' => [
            [
              'width' => 11,
              'height' => 1,
              'length' => 3,
              'weight' => 1,
              'shape' => [
                'slug' => 'BOX',
              ],
            ],
          ],
        ],
      ];
      
      
      $data_json = json_encode($data1);
      
      $curl = curl_init();
      
      /**
       * Walidacja przesyłki
       */
      //$urlValidate = "https://www.wysylajtaniej.pl/api/v1/order/validate";
      
      /**
       * Dodanie przesyłki do koszyka
       */
      $urlAdd = "https://www.wysylajtaniej.pl/api/v1/order/add";
      
      curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
        CURLOPT_URL => $urlAdd,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_ENCODING => "",
        CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
        CURLOPT_TIMEOUT => 30,
        CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
        CURLOPT_POSTFIELDS => $data_json,
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
          "Content-Type: application/json",
          "X-AUTH-TOKEN: $token",
          "cache-control: no-cache"
        ),
      ));
      
      $response = curl_exec($curl);
      $err = curl_error($curl);
      
      curl_close($curl);
      
      if ($err) {
        echo "cURL Error #:" . $err;
      } else {
        var_dump(json_decode($response, true));
      }